MengCun Baji Quan Training Center

MengCun Baji Quan Training Center focuses on teaching Baji Quan but also offers Pigua Quan.

  • Hebei, China

Speaks English

Offers starting at US$612
Offers starting at US$612
Price for:

15 days / 14 nights